Čime se bavimo

Dimničar BS NS - USLUGE
Čišćenje dimnjaka

Čišćenje dimnjaka

Čišćenje dimnjaka vršimo mehaničkom metodom čeličnom četkom na sajli. Takođe, prema potrebi vršimo i ispaljivanje dimnjaka kao i probijanje fizički začepljenih dimnjaka posebnim čeličnim kuglama - probijačima.
Čišćenje dimnjaka detaljnije...

Čišćenje kuhinjskih napa

Čišćenje kuhinjskih napa

Pružamo uslugu čišćenja sistema kuhinjskih ventilacija, kuhinja restorana, hotela i drugih objekata u kojima se vrši spremanje hrane za veći broj osoba. Čišćenje hauba (parovuka), filtera hauba, ventilatora ...
Čišćenje kuhinjskih napa detalnije ...

Čišćenje kućnih kotlova

Čišćenje kućnih kotlova

Odstranjivanje čađi i drugih naslaga unutar kotlova, nastalih sagorevanjem različitih vrsta goriva. Pružamo mehaničko i hemijsko čišćenje plamene i vodene strane kućnih ložišnih uređaja – kotlova etažnog grejanja.
Čišćenje kotlova detaljnije ...

Čišćenje industrijskih kotlova

Čišćenje industrijskih kotlova

Pružamo usluge mehaničkog i hemijskog odstranjivanja čađi i drugih naslaga koje se talože unutar industrijskih kotlovskih postrojenja. Vršimo usluge čišćenja dimno - plamene strane i vodeno - parne strane ložionog uređaja.
Čišćenje kotlova detaljnije ...

Redovni kontrolni pregledi dimničara

Redovni kontrolni pregledi dimničara

Redovni kontrolni pregled podrazumeva kontrolu stanja dimnjaka, ložišnih uređaja, ventilacionih kanala i uređaja. Proveravamo da li su svi parametri u tehnički ispravnom stanju ili postoje odstupanja i nedostaci.
Redovni kontrolni pregledi detaljnije ...

O nama

Privredno društvo Dimničar BS NS DOO je mala kompanija koja se bavi pružanjem dimničarskih usluga. Vlasnik i dimničar Baranji Stevan, stekao je iskustvo i znanja radeći u sektoru za hemijsko čišćenje i održavanje, dimničarskog preduzeća „Dimničar AD“ Novi Sad. U ovom preduzeću radio je od 1999. do 2008. godine kada Dimničar AD Novi Sad prestaje da radi ubrzo nakon što je privatizovano. Neposredno nakon zatvaranja Dimničara AD Novi Sad, sa nekolicinom kolega iz bivšeg Dimničara osniva firmu „Dimničar 021 DOO“.

Sedamnaestog maja 2012. godine dimničar Baranji Stevan odlučuje da samostalno otvori malo privredno društvo za pružanje dimničarskih usluga „Dimničar BS NS“ koje je i danas aktivno i uspešno posluje.

Cilj kompanije Dimničar BS NS su bezbedna, ekološki čista i energetski efikasna domaćinstva.

Poslednje objavljeno